Groepsactiviteiten

In onze groepsactiviteiten bieden we je de gelegenheid om met elkaar over die wezenlijke vragen uit te wisselen met anderen met hiv of mensen die nauw met hiv te maken hebben. We nemen de tijd om stil te staan bij hoe je posithiv kunt leven en welke weg ieder van ons daarin gevonden heeft. Om juist dat met elkaar te kunnen delen is een bijzondere ervaring.

The Positive Sisters is a successful, unique peer project designed and managed by ShivA. The project matches and supports trained HIV-infected migrant women from Sub-Saharan Africa or the Caribbean, ‘Positive Sisters’, with other HIV-infected migrant women. Positive Sisters support migrant women who encounter difficulties in living with HIV in the Netherlands. As a role model, the Positive Sister helps women to break through self-stigma and social isolation and empowers them. Because of the support, women become compliant to their treatment. The holistic approach of the Positive Sisters project makes it distinctive to many other peer projects: “I will live! I take my medication! I continue with my life; HIV is not the end!” are the three pillars of the Positive Sisters Project.

Challenges of a HIV-positive female migrant

De Kunst van het Mogelijke, 23 t/m 26 maart 2017

Met 10 mannen en vrouwen waren we bij elkaar in het klooster in Egmond. We hadden een eigen, lichte ruimte om bij elkaar te komen en een eigen keuken om te eten. En rondom ons duingebied om in te wandelen en verdwalen. Oudere homosexuele mannen, heterosexuele vrouwen uit Europa en Afrika, jongere homosexuele of bisexuele mannen, praktisch opgeleid of theoretisch, met energie om in de  duinen te gaan joggen en lichamelijk beperkt, long time survivors en mensen die het pas en paar jaar weten. Al die verschillende levens kruisten elkaar hier even in deze prachtige omgeving. Even de tijd en de ruimte om stil te staan bij je leven, bij zingeving nu je het einde voelt naderen, bij empowerment omdat je er juist tegenaan wilt en niet meer in de kast wilt zitten met Hiv, en voor sommigen ook de ruimte om de aanraking van God of het goddelijke weer te ervaren. We hebben nagedacht over het thema. Er zijn contacten gelegd, plannen gesmeed, er is gedanst en getekend. We hebben in stilte gewandeld, en hardop gelachen, elkaar ontroerd. En ieder heeft tot slot gekeken: wat is het kleinste stapje dat ik kan zetten in de richting van wat ik graag zou willen? Mijn eigen kunst van het mogelijke?

Dag voor Afrikaanse & Caribische Vrouwen:  I LOVE MY LIFE - Zaterdag 4 februari en Zaterdag 8 april 

Op zaterdag 4 februari in Groningen en op zaterdag 8 april in Den Haag zijn weer I LOVE MY LIFE-dagen georganiseerd. Sinds 2015 organiseert ShivA samen met hiv-verpleegkundigen regiobijeenkomsten met de naam I LOVE MY LIFE. Deze vinden plaats in een ziekenhuis, dit jaar in Den Haag en in Groningen. Op deze bijeenkomsten worden vrouwen met hiv uitgenodigd om elkaar te ontmoeten en is er een programma dat bijdraagt aan zorg voor jezelf. Het ziekenhuis is voor de meeste vrouwen een veilige plek. Je kunt hier ook kennismaken met een Scout of Positive Sister. Ook als je geen Positive Sister (nodig) hebt , kun je op de bijeenkomsten anderen ontmoeten, informatie halen en genieten van de programmaonderdelen. Er was bijvoorbeeld de gelegenheid om mooi opgemaakt te worden. Je kon elkaars handen masseren. Er waren verschillende workshops, onder andere eentje over welke dromen je hebt over de toekomst en hoe die dichterbij kunnen komen.