een plek om door te praten
voor iedereen die met hiv leeft

some-english-info

verberg-hide-website

Wie alleen loopt raakt de weg kwijt
Wie alleen loopt raakt de weg kwijt

Wie alleen loopt raakt de weg kwijt

Wie alleen loopt raakt de weg kwijt,
alleen uit de gemeenschap komt de wijsheid.
Een hand alleen kan geen touw
om een bundel knopen
Wie alleen loopt raakt de weg kwijt -
Wie dan valt,
heeft niemand om haar op te helpen.
Wie dan schreeuwt,
heeft niemand die haar hoort.
Wie alleen loopt,
gaat zwaar gebukt onder haar last,
niemand deelt haar vreugde of verdriet.
Wie alleen loopt raakt de weg kwijt.
Haar kola eet ze alleen.
Ze heeft twee voeten,
ze heeft alleen maar twee armen,
Ze heeft maar twee ogen.
In de gemeenschap
heeft ieder duizenden handen,
heeft ieder duizenden voeten,
loopt niemand ooit alleen.

Patrice Kayo, Kameroen (bron onbekend)

 

The woman who walks alone,
will lose the way.
It’s the community who carries the wisdom.
One hand alone
cannot bind a rope around a bundle.

The woman who walks alone,
will lose the way –
If she falls, there isn’t anybody to help her up.
If she screams, there isn’t anybody to hear her.

The woman who walks alone
carries a heavy burden,
nobody shares her happiness and het grief.

The woman who walks alone,
will lose the way.
She eats her Kola alone.
She has two feet,
she has only two arms,
she has only two eyes.

In the community
everyone has thousands of hands,
everyone has thousands of feet,
nobody ever walks alone.

Patrice Kayo, Cameroon

 

 

some-english-info