Wil je meer weten over ShivA, onze activiteiten, onze ontwikkeling, onze organisatie? Kijk dan eens in ons jaarverslag. We doen elk jaar weer ons best om daar geen saaie tekst van te maken, maar een levend document dat de betekenis van ons werk in beeld brengt. 

Download hier ons jaarverslag 2015

Hier vindt u onze jaarrekening 2015

Hier vindt u onze jaarrekening 2016

Hier vindt u ons Meerjarenbeleidsplan 2016-2018

Beloningsbeleid

Stichting ShivA volgt de CAO Zorg en Welzijn. De bestuursleden zijn vrijwilligers zonder beloning.

RSIN / fiscaal nummer: 8153.52.165

Ook een bijdrage leveren aan het werk van ShivA?

Altijd welkom!
NL 19 INGB 0007 4185 29
t.n.v. Stichting ShivA, Amsterdam