Angst voor ontdekking, stigma

Noodzaak van onderlinge ondersteuning

Openheid waar het kan