Plusapotheken pharmacies have received a number of questions about a no-deal Brexit; will all medications remain in stock? Plusapotheken pharmacies will keep a close eye on this. Each HIV medication will remain in stock. While for some HIV medications it may be necessary to temporarily switch from the speciality medication to non-branded or generic medication.

A no-deal Brexit is where the United Kingdom leaves the European Union without any further agreements. This could happen on Saturday March 30th. When this happens, medications registered in the United Kingdom, are no longer automatically registered in the European Union.

Bruno Bruins, Minister of Medical Care and Sports, announced a few weeks ago that there are approximately 50 kinds of medication that are at risk of having problems in availability. Possibly this list will be published shortly. A few kinds of HIV medication are on this list as well. In case this is a HIV medication that you use, don’t be alarmed too much: of all HIV medications on that list generic versions are available. Non-brand medications have exactly the same active ingredient, only the tablets may look different and contain other inactive ingredients. It could also be that, instead of one combination pill, you may need to take several pills. Nobody wants this, so let’s hope a no-deal Brexit can be prevented.

 

Hiv-medicatie bij no deal Brexit

Bij plusapotheken komen heel begrijpelijk veel vragen over een no deal Brexit: blijven dan alle hiv-medicijnen verkrijgbaar? Plusapotheken houden dit nauwgezet in de gaten. Elk hiv-medicijn blijft leverbaar. Bij enkele hiv-medicijnen kan het zijn dat je tijdelijk moet overstappen van het merkgeneesmiddel op een merkloos oftewel generiek middel.

Een no deal Brexit is de situatie dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder dat hier nadere afspraken over zijn gemaakt. Dit zou op zaterdag 30 maart kunnen gebeuren. In zo’n situatie zijn medicijnen die zijn geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk, niet meer automatisch geregistreerd in de Europese Unie.

Enkele weken geleden maakte minister Bruno Bruins van Medische Zorg bekend dat er ongeveer vijftig medicijnen zijn waarbij problemen met de beschikbaarheid kunnen ontstaan. Het kan zijn dat deze lijst binnenkort bekend wordt gemaakt. Op deze lijst staan ook enkele hiv-medicijnen. Mocht dat een hiv-medicijn zijn dat jij gebruikt, dan hoef je daar niet enorm van te schrikken: van de hiv-medicijnen op die lijst zijn merkloze versies beschikbaar. Merkloze medicijnen hebben precies dezelfde werkzame stof, alleen de pil ziet er anders uit, de pil bevat andere hulpstoffen en het kan zijn dat je in plaats van een combinatiepil enkele lossen pillen moet gebruiken. Niemand zit hierop te wachten, dus laten we hopen dat deze no deal Brexit wordt voorkomen.