Donderdag 19 mei was het grote Jubileumfeest van ShivA in De Uilenburgersjoel te Amsterdam van 15.30 - 21.30 uur. Ondergetekende was gevraagd om rond 16 uur al aanwezig te zijn, om in een klein groepje te vertellen over de retraites met Shiva. In de middag was er een bijeenkomst voor collega’s en financiers van ShivA. ‘s Avonds zouden meer deelnemers voor het Indonesisch buffet om 18.00 aansluiten waarna we samen zouden feesten.
We liepen door de poort van de sjoel en al op het voorplein was de sfeer gezet. Multiculturele warmte en gelijkheid, een warm bad van positieve vrolijke energie, kracht en liefde. Onder een grote boom werd op kleedjes Eritrese koffie gemaakt en brood gebakken en rondgedeeld. Op het plein stond iedereen in kleine groepjes te kletsen, wachtend op de start van het programma. Het nodigde enorm uit om weer naar buiten te gaan nadat je in de hal je naamkaartje had opgespeld en je jas had opgehangen. Het was gelukkig prachtig zonnig weer na een onweersbui. 

Stichting ShivA ondersteunt mensen in Nederland met hiv/aids bij vragen over zingeving en spiritualiteit/geloof. Er is een groeiend project voor migrantenmannen uit Afrika en het Caribisch gebied. Het omvat

  • Een peer-project: getrainde Positive Brothers steunen als rolmodel migrantenmannen die obstakels tegenkomen in het leven met hiv. Elk jaar is er een trainingsronde.
  • Individuele begeleiding door geestelijk verzorger Edmund Owusu en counselor Anicetas Tangi.
  • Communitydagen: onderling contact, ondersteuning tussen de mannen, empowerment, informatie, speels element.

Voor de trainingen van de Positive Brothers en de groepsbijeenkomsten zoeken we een trainer die samen met onze collega’s trainingsprogramma’s en workshops kan opstellen en de langere lijnen kan  uitzetten (projectplanning). De huidige trainer is gestopt in verband met het bereiken van de pensioenleeftijd.

Appeltjes Stefan van der Kamp ShivA

1 juni 2021 is Positive Sister Liako te gast geweest op Paleis Noordeinde. Daar heeft ze met Koningin Máxima en Koning Willem-Alexander gesproken over haar waardevolle werk voor ShivA als Positive Sis­ter en als professional. Waardevol voor andere vrouwen die, net als Liako, hiv positief zijn; waardevol voor de kinderen van die vrouwen. Maar vooral ook waardevol voor onze samenleving.

Appeltjes Stefan van der Kamp ShivA

On the 1st of June, our very own Positive Sister, Liako was a guest at Palace Noordeinde where she spoke to Queen Maxima and King Willem-Alexander regarding her significant work for ShivA as a Positive Sister as well as a professional. This work is valuable for other women who are HIV positive just like Liako, also valuable for their children and above all, valuable for our society.

Op 1 juni 2021 reikte Koningin Máxima in aanwezigheid van Koning Willem-Alexander op Paleis Noordeinde de prijzen uit aan de winnaars van de Appeltjes van Oranje 2021! Wij willen de winnaars Ixta Noa, de Zelfregiecentra van Vriendendiensten en Expertise Center Education Care Saba van harte feliciteren met deze erkenning voor hun goede werk. De Positive SIsters & Brothers waren genomineerd voor een Appeltje. We hebben geen Appeltje gewonnen, maar de nominatie was een enorme eer. Liako was namens de Positive Sisters & Brothers op het Paleis aanwezig om ons te vertegenwoordigen. Graag willen we jullie allemaal bedanken voor jullie steun en enthousiasme in de aanloop naar deze uitreiking. Ook willen wij het Oranje Fonds bedanken voor deze erkenning, het selectieproces en de mooie prijsuitreiking.

Tijdens de Stemtiendaagse, die op woensdag 20 januari ophield, hebben we 1078 stemmen verzameld! Dank zij jou! Heel erg bedankt voor dit prachtige aantal stemmen. Ook heeft er een online presentatie plaatsgevonden van de laatste 48 initiatieven die in de race waren en de jury heeft daar uit 12 inititieven gekozen waaronder de Positive Brothers & Sisters! We hoorden dus bij de laatste 12 waarvan 9 in Nederland en 3 Caribische projecten.

On the 1st of June 2021 Her Majesty Queen Maxima in the company of His Majesty the King Willem-Alexander announced at Paleis Noordeinde the winners of the Royal Awards: Appeltjes van Oranje. We want to congratulate the winners Ixta Noa, de Zelfregiecentra van Vriendendiensten en Expertise Center Education Care Saba with this recognition for their great work. The Positive SIsters & Brothers were nominated for an Award. We didn't win the Award, but the nomination was a great honor for us. Liako was at Paleis Noordeinde on behalf of the Positive Sisters & Brothers to present us. We would like to thank you all for your support and enthusiasm during the process of the nomination. We also want to thank the Oranje Fonds for the recognition, the selection and the award ceremony.

Our African and Caribbean volunteers were nominated to win a Royal Award. It is called an ‘Appeltje van Oranje’. The Positive Sisters & Brothers were nominated from 250 other projects. On Wednesday 21st of January the voting round was closed. Thank you for your vote, we gatherd 1078 votes together! In the meanwhile there was an online presentation where the 48 initiatives in the race presented themselves and the jury chose 12 projects for the finals. The Positive Sisters & Brothers were with them!

Feest volgend jaar

1 mei 2021 bestaat ShivA 20 jaar! Wij zijn blij met wat we in al die jaren hebben kunnen realiseren. We hebben ontelbaar veel waardevolle gesprekken gevoerd, bijeenkomsten gehouden en heel veel mensen gematcht en verbonden in het leven met hiv. Graag willen we dat uitbundig met jullie vieren! Dit corona-jaar is daar helaas niet geschikt voor, daarom vieren we ons jubileum 1 jaar later, op donderdag 19 mei 2022. Zet het alvast in je agenda!

Vuurwerk

Deze mooie aankondiging en nog meer nieuws en inspiratie hebben we beschreven in de nieuwsbrief van mei 2021. Nieuwsgierig? Lees verder.

Hartelijke groeten, tot ergens in 2021! Everdien, Liako, Anicetas, Edmund en Inga

Hiv is een medische indicatie voor de coronavaccinatie. Wanneer je hiv-positief bent en jonger dan 60 jaar, wordt je uitgenodigd op basis van de lijst voor de griepprik. Wij raden je van harte aan om de informatie te lezen op de website van de HIV Vereniging.

Pharos geeft betrouwbare informatie met plaatjes en in veel verschillende talen, denk aan Frans, Somalisch, Tigrinya, Arabisch,  Farsi en eenvoudig Engels.

Winnie Byanyima is sinds 1½ jaar directeur van UNAIDS, het internationale AIDS programma van de Verenigde Naties. Zij is een zeer gerespecteerde diplomate en politica, afkomstig uit Uganda. Winnie strijdt al haar hele leven voor een wereld waarin vrouwen en meisjes in al haar diversiteit gedijen en haar rechtmatige plaats als gelijken innemen.

We willen Winnie’s woorden van internationale vrouwendag, 8 maart, graag met je delen.

Net als heel veel mensen is onze collega Liako ook geraakt door wat er gebeurt in de beweging Black Lives Matter. Eerst had ze het gevoel dat zij er zelf niets aan deed. Daar werd ze heel verdrietig van. Toen kwam ze tot het inzicht, dat ze er elke dag mee bezig is, gewoon door wie ze is en wat ze doet. Ze heeft daarover een mooi stuk geschreven op Facebook dat we graag met jou delen. 

Beste mensen,

Iedereen is bezig met Corona (= Covid-19).
Maak je je zorgen?
Op de website van de Hiv Vereniging staat informatie over HIV + Corona. De informatie is helder. En zorgvuldig.

Dit is de belangrijkste zin:

Er wordt verwacht dat er geen verschil is voor het verloop van COVID-19 bij mensen met hiv met een goede afweer en mensen zonder hiv.

Het is dus belangrijk dat je je hiv-medicatie volgens voorschrift neemt, zodat het virus onderdrukt blijft.

RETHINK+ is een organisatie die staat voor: Eigen regie over de kwaliteit van je leven nu en op langere termijn

In hun uitgave (Over hiv-zorg in Nederland) besteden ze aandacht aan Positive Sisters:

Migranten met hiv hebben specifieke hiv-zorg nodig

Een aanzienlijk deel van de mensen in Nederland die leven met hiv, komt oorspronkelijk niet hiervandaan. De migranten met hiv die hier leven, hebben vaak hun eigen problematiek. De organisatie ShivA zet zich sinds 2001 in voor de bevordering van de kwaliteit van leven van migranten uit Afrika en het Caribisch gebied, onder meer door de inzet van Positive Sisters.

‘Onze Positive Sisters zijn rolmodellen voor de vrouwen met hiv’

Op de website van het Oranjefonds lees je over het mooie werk dat onze Positiv Sisters doen. Het Oranjefonds steunt het Positive Sisters project.

In het artikel zegt Inga Mielitz:
“Positive Sisters is niet zomaar een maatjesproject. Bij veel maatjesprojecten zit het maatje niet in dezelfde situatie, maar zijn het goedwillende buitenstaanders die hulp bieden”, zegt oprichter van Stichting ShivA Inga Mielitz. “De Sisters zijn Afrikaanse of Caribische vrouwen die kunnen zeggen dat ze in dezelfde situatie hebben gezeten en met ondersteuning van ShivA eruit zijn gekomen. Ze zijn rolmodellen voor de vrouwen met hiv.” 

“Allereerst is het belangrijk dat de vrouwen zich realiseren dat ze écht kunnen leven met hiv”, legt Inga uit. “Het tweede doel is het nemen van medicatie. Als de vrouw beseft dat ze kan blijven leven, dan is zij vanzelf gemotiveerd om medicijnen te nemen. Tot slot werken ze aan hun toekomst.”